Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ฯลฯ ครั้งที่ 9 / 2565 และพิธีมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565 และร่วมมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ นางนิภาพร กองสิมมะ อาสาสมัครแรงงานตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการมอบ

TOP