Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

TOP