Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ที่ภูบ่อบิด”

pll_content_description

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ที่ภูบ่อบิด” ซึ่งภูบ่อบิดจะเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูบ่อบิด ทางขึ้นฝั่งสำนักสงฆ์ไตรสวรรค์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

TOP