Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

pll_content_description

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าเสาธง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

TOP