Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดเลย ฉบับที่ 10
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 10

 

ประกาศอัตราค่าจ้างขัั้นต่ำ-ฉบับที่-10

469
TOP