Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

ช่องทางตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง

pll_content_description

ฝากประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เดินทางไปทำงานเกาหลีใต้ 🇰🇷 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประกันการเดินทางกลับและเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และยื่นเอกสารขอรับสิทธิประโยชน์ได้ตามช่องทางในหนังสือได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

TOP