Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

pll_content_description

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดเลย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานเอนกประสงค์สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

TOP