Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย และนางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และนำเสนอสถานประกอบการชมรม TO BE NUMBER ONE บิ๊กโฮมเลยก๋อ(รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1) โดยมีบริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมรับการตรวจในประเด็นการขยายเครือข่ายสมาชิกชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานชมรมTO BE NUMBER ONE โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

TOP