Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน คนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในมาเลเซียทั้งลักลอบทำงานผิดกฎหมาย หรือถูกชักชวนไปทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษปรับและจำคุก

pll_content_description

TOP