Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย จัดโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จากอำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอ ท่าลี่ รวมจำนวน 22 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมี พ.ต.ท.วิมล นามป้อง รอง ผกก. สภ.นาดินดำ ร่วมเป็นวิทยากร

TOP