Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย จัดโครงการ อาสาสมัครแรงงาน ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย จัดโครงการอาสาสมัครแรงงาน ต้านภัย ยาเสพติด จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จากอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม รวมจำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี พ.ต.ท.วิมล นามป้อง รอง ผกก. สภ.นาดินดำ ร่วมเป็นวิทยากร

TOP