Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวสุนิสา สิงห์วี นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

TOP