Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน 2565

pll_content_description

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนกันยายน2565 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

TOP