Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาอาน ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

TOP