Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ. เลย ร่วมประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายอำพัน  เอกทัตร  แรงงานจังหวัดเลย  มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในการประชุม

TOP