Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน

pll_content_description

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ได้ส่งมอบตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินคืนภาษีของแรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน ให้แก่นายสีอุดร วรราช

TOP