Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศอิสราเอล

pll_content_description

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางจตุพร วรรณศรี แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมติดตามกับหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศอิสราเอล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น 2 โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม

TOP